Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2014

ImNotOK
07:03
ImNotOK
07:02
7343 a381 350
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven vianattsu nattsu

October 15 2014

ImNotOK
16:01
9906 6ef6 350
Reposted fromcorvax corvax
ImNotOK
15:55
6578 0be5 350
głębi nie szukaj
Reposted bythemightymindfuckeklerrka
ImNotOK
15:53
6500 c678
mnop
ImNotOK
15:51
6398 77a1 350
hijk
ImNotOK
15:50
6395 f098 350
asdfg
Reposted bynatyalkanofxnofxkociesercepesymistaLuukkazacnymarcinkapradinamaybeimcrazy
ImNotOK
15:49
6394 7f09 350
Reposted bynatyalkazoitisthalassaskasessitadeepfrozenpizzapieIhezalemiljawisniowysadKerouac

October 09 2014

ImNotOK
21:04
21:03
Life has been your art. You have set yourself to music. Your days have been your sonnets.
— Oscar Wilde, 'The Picture of Dorian Gray' (via dehanginggarden)
ImNotOK
20:59
1086 d641 350
Reposted fromcorvax corvax
ImNotOK
20:57
1340 ce5b 350
Reposted frommhsa mhsa viaikari ikari
ImNotOK
20:56
3392 7b25 350
Reposted fromarjusiur arjusiur viadeadly deadly
ImNotOK
20:54
7480 b23c 350
Reposted fromrazemosobno razemosobno viadeadly deadly

September 25 2014

ImNotOK
19:21
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viacorvax corvax
ImNotOK
19:07
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
ImNotOK
19:01
Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromjestjuzzapozno jestjuzzapozno viacytaty cytaty
ImNotOK
18:54
3095 dabe 350
Reposted fromdontbemad dontbemad viacytaty cytaty
ImNotOK
18:52
Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.
— Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viacytaty cytaty
ImNotOK
18:52
Pracownik nie jest winien swojemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa. Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem
— Ludwig von Mises
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl